लहान कार्तिक ४ । नवराजपुर गाउँपालिका चालू आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को चौँथो गाउँ सभाको बजेट आज पत्रकोर समेलन गरि सर्बजनिक गरेको छ । असोज २० गते गाउँ सभा सम्पन गरि सकेको गाउँपालिकाले कोरोना महामारीका कारण आज बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
संघिय सरकरबाट सशर्त अनुदा ११करोड २८ लाख,संघिय सरकारबाट प्राप्त वितिय समानीकरण अनुदान ८करो १६ लाख,संघिय सरकारबट प्रप्त राजस्व वाडफाड ५करोड ५२ लाख ८६हजार ६ सय ७०,प्रदेश सरकावाट समानिकरण अनुदान ६९ लाख४६ हजार,प्रदेश सरकार बाट प्रप्त समपुरक अनुदान २०लाख,प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान ३०लाख,प्रदेश सरकार प्राप्त राजस्व वाँडफाट २६ लाख, गत आ.व. ७६ ७७ बाट जिममेवारी सरी आएको मौज्दात तथा उल्लेखित शिर्षकहरुबाट चालस आ.ज.को लपग प्राप्त हुने राजस्व आय ४ करोड ९१ लाख २८हजार ।
अनुमान तर्फ
चालु खर्च तर्फ ११ करोड५६लाख८३हजार६ सय ७०,शसर्त अनुदान तर्फ ११करोड २८ लाख,पुजिगत खर्च तर्फ ८ करोड ४८ लाख ७७ हजार गरी जम्मा बजेट ३१ करोड ३३लाख ६० हजार ६ सय ७० रहेको छन ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषि जन्य तथा पर्यटनलाई क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता राखि बजेट ल्याईएको गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वमोहन प्रसाद यादब बजेट प्रस्तुतिकरणसँगै बताउनु भयो । उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिक रुपमा प्रयोग गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकताकारण अनुसार कार्य गरिने छ । सुशासन कायमसँगै गाउँपालिका वासीलाई स्थानिय सरकारको अनुभुती गराउँदै समृद्धि हासिल गर्ने उदेश्य तर्फ केन्द्रित रहने अध्यक्ष यादबले प्रतिवद्धता गर्नु भयो ।

सम्वन्धित समाचार :